ஐFebruar 2011ET-Liste, 379 Baby´s, 8 Baby´s geborenஐ

Archiv des urbia-Forums Schwangerschaft.

Hier geht es in die aktuelle Version dieser Seite. Nimm dort aktiv am Diskussionsgeschehen teil.

Forum: Schwangerschaft

Dein Schwangerschaftstest war positiv und nun ist dein Baby unterwegs? Teile diese aufregende Zeit mit anderen urbia-Müttern. Für wöchentliche Infos zu deiner Schwangerschaft kannst du unseren Schwangerschaftsnewsletter bestellen. 
Kostenlosen Expertenrat erhältst du täglich in unserem Expertenforum "Frag unsere Hebamme".

Beitrag von sandrausascha 24.01.11 - 09:49 Uhr

Hallo liebe Februar-Mamis,

nachdem katzenmudda83 ja ihre süße Maus bekommen hat und diese natürlich jetzt sehr viel Zeit für sich beansprucht, habe ich die Liste übernommen und freu mich auf die Zeit mit euch.

Kurz zu mir, ich bin alleinerziehende Mama eines super süßen Jungen von 3 Jahren (* 17.09.2007), der auf den absolut zutreffenden Namen Moritz hört...oder auch nicht #schwitz

Euch allen wünsche ich ein schöne Schwangerschaft!

Bitte gebt mir Euren Entbindungstermin (ET) als „Antwort“ auf die Liste

Ihr könnt mir über diesen Theard eine Vermutung des Geschlechts mitteilen oder ob Ihr euch generell überraschen lassen wollt.

Auch könnt Ihr Eure Namensfavoriten angeben!


Dies hier ist nicht die Geburtsliste von Urbia, sondern eine „forumsinterne“ Liste.
Die offizielle Urbia ET Liste findet ihr hier http://mein.urbia.de/people/mothers

Liebe Grüße

Sandra und Moritz

***************************
*...................................................*
*................Februar Bus: ............... *
*....................................................*
*****OO**********OO********

wenn ihr eure Babies entbunden habt Antwortet bitte auf diese Liste, oder schreibt mir über meine VK!

Ich brauche folgende Daten von euch:

Geschlecht, Größe, Gewicht, Kopfumfang

Name Geburtstag und den eigentlichen ET

Spontan Geburt oder Kaiserschnitt

in welcher SSW ihr entbunden habt


Hier sind die Februar-clubs schaut doch da mal vorbei

http://www.urbia.de/club/Februar+Babys+2011

http://www.urbia.de/club/Februar+Kinder+2011


Neuigkeiten seit der letzten Liste:
--------------------
neu dabei sindneue Outings-------------------------------------------------------
aktueller Stand:
-------------------------------------------------------
11 #ei#ei Zwillingsmamas
1 #ei#ei#ei Drillingsmama
8 #paket Mamas, die die Überraschung lieben - oder es nicht verraten
138 #klee Jungs und 7 Mamas, die auf Junge tippen
119 #blume Mädchen und 11 Mamas, die auf Mädchen tippen
123 #ei noch nicht geoutete

257 Outings
davon geboren: 8 #baby´s
#baby#klee 5 #baby#blume 3
-------------------------------------------------------

Mama 77elch mit #klee Leo geb.24+4 am 30.10.2010 mit 675g (eig.ET 15.02.2011)

Mama fifi85 mit #blume Isabel Sophie geb.28+ 6 am 6.12.2010 ? mit 900 gr und ist 37 cm (eig.ET 22.02.2011)

Mama inlove83 #klee Noah und #klee Leon geb. 29+1 am 08.12.2010
Noah kam um 12:39 Uhr, wog 1150 g und war 38cm
Leon kam um 12:40 Uhr, wog 1250g und war 35cm (eig.ET 22.2.2011)

Mama 3296 mit #blume am 13.01.2011 bei 36 + 4 (eig. ET 04.02.2011) 2949 g und 46 cm

Mama jessi201020 mit #klee Luca bei (eig. ET 06.02.11, KS nach Blasenriss am 21.01.2011) 50 cm und 3430 g

mama 20041980 mit #klee Adrian Marten am 13.01.2011 um 9:38 Uhr geboren, 2430g, 45 cm
und KU 33 cm

mama mamivonsarah mit #blume sina severine, geb. am 16.01.2011, 50 cm, 2985 g, KU 34 cm, spontan bei 36+5


#kerzeMama musstenuns leider wieder mit #stern im #herzlich verlassen #kerze
-------------------------------------------------------
bibimond 5te ssw
nadine163 6te ssw
duathiel 6te ssw
maeusl83 6te ssw
kacsili 9te ssw (Windei)
ozean55 10. ssw
frickelchen...9te ssw
naily 10te ssw
boujis 13te ssw
laboom 13te ssw
#klee francie_und_marc 21te ssw#kerze
#klee mimikesch 19te ssw#kerze


#baby#schrei Unsere bereits geborenen Babies #schrei #baby


#blume geplante Kaiserschnitte und Einleitungen: #klee
-----------------------------------------------------------------------------------
#ei franzi864 KS ca 20.1.2011 um 8 Uhr
#klee und #blume bine129 KS ca. 01.02.2011, #bla Lennard, #bla Fiona
#ei sacht736 KS 24/25.01.2011
#ei winterbine KS 14.02.2011
#ei connie36 KS 25.01.2011?
#ei 71tine KS 21.1.2011
#ei 20041980 KS 17.1.2011

#blume sacoma KS am 11.02.11
#blume fistik KS?
#blume jessica240781 KS am 31.01.11
#blume seluna, 4tes Kind #bla Marie (Einleitung 20.01. oder 04.02.)
#blume pinkmonster #bla Jana (KS am 26.01.2011)
#blume truedream #bla Hannah (Einleitung am 17.01.2011)
#blume balou1234 (KS am 24.01.2011)
#blume nadine-tom (KS 04.02.2011)

#klee anni2005 #bla Marten (KS 11.2)
#klee nic10704 2.Kind (KS ende Jan.)
#klee juniorchef2009 KS 26.1.2011
#klee luzibaby KS?
#klee jessi201020 #bla Luca KS am 26.1.2011
#klee carmen83 #bla Luca (KS 01.02.2011), 2. Kind
#klee ajna (KS 10.02.2011)
#klee beccy75 5.kind (KS am 27.01.2011)
#klee verheiratet22 #bla Ben (KS am 11.02.2011)


#fest ET am Dienstag den 01.02.2011 ET -#aha -8 ( 38 + 6 )
1 von 12 #baby geboren
--------------------------------------------------------------------------------------------
#ei mone1973
#ei viki30
#ei bluesky153
#ei tabea669
#ei maylin84
#ei blitzdichfind

#blume wolke2611
#blume dorisk.

#klee americanluca04 #bla Maximilian
#klee 20041980 #bla Adrian Marten am 13.01.2011 um 9:38 Uhr geboren
#klee lovely-angel85 #bla Julius


#fest ET am Mittwoch den 02.02.2011 ET -#aha -9 ( 38 + 5 )
0 von 15 #baby geboren
--------------------------------------------------------------------------------------------
#ei chrissytiane
#ei 71tine #kratz #klee Arne oder Odem

#blume#blume nikelinchen
#blume kaethe-1982 #bla Sophia-Charlotte
#blume siimii #bla Jolina, Chiara
#blume 82jeanette (KS)
#blume schnecke150472 4. Kind #bla Florine
#blume bluemel77 2.kind

#klee melly26mm
#klee karin28
#klee kleinemausi91
#klee juniorchef2009
#klee franzi864 KS ca 20.1.2011 um 8 Uhr
#klee steppi75

#klee#blume brinchen2

#klee und #blume bine129 KS am 01.02.2011, #bla Lennard, #bla Fiona, KS am 01.02.2011


#fest ET am Donnerstag den 03.02.2011 ET -#aha -10 ( 38 + 4 )
0 von 8 #baby geboren
--------------------------------------------------------------------------------------------
#ei 71292 #kratz #blume
#ei jungemami-1990

#blume hundefinger
#blume magmagruen #bla Jasmin
#blume apira
#blume kimberly1988

#klee helin29
#klee eichkatzerl


#fest ET am Freitag den 04.02.2011 ET -#aha -11 ( 38 + 3 )
1 von 19 #baby geboren
---------------------------------------------------------------------------------------
#ei fee1244 2tes Kind
#ei juli-82
#ei sandra7.12.75
#ei#ei twins2011
#ei schnaggel100
#ei nenita-25 #kratz #blume

#paket luna.110
#paket hasenfloh09

#blume seluna, 4tes Kind #bla Marie (Einleitung 20.01. oder 04.02.)
#blume khadija2011
#blume melli-73
#blume maja1505

#klee swizzy
#klee sandra-mama2010
#klee schlumpfine0108
#klee colli


#fest ET am Samstag den 05.02.2011 ET -#aha -12 ( 38 + 2 )
0 von 8 #baby geboren
------------------------------------------------------------------------------------------
#ein katana678

#blume bibo1989 #bla Evelyn-Jade
#blume shivalu
#blume pinkmonster #bla Jana (KS am 26.01.2011)
#blume ewa1989 2te Kind
#blume sicherheitsnadel, #bla Mia, 1. kind
#blume ayla0401, 3. Kind

#klee corsarellina 2te Kind
#klee mamamaus90 #bla Ian (KS)
#klee yttrium 3te kind #bla Simon
#klee tekkna
#klee Moni2712 3te Kind


#fest ET am Sonntag den 06.02.2011 ET -#aha – 13 ( 38 + 1 )
1 von 12 #baby geboren
-----------------------------------------------------------------------------------------
#ei schnabel190180 #kratz #blume "Aurelia"
#ei pepina1984

#blume nurmalsoweil
#blume suesse_6
#blume truedream #bla Hannah (Einleitung am 17.01.2011)

#klee nic10704 2.Kind (KS ende Jan.)
#klee jessi201020 #bla Luca (KS am 26.1.2011)
#klee silkuccia 1.Kind #bla Salvatore Samuel
#klee maria05051968
#klee ozeana
#klee bienemelli25 3.Kind
#klee zimtkringel
#klee 1707engelchen #bla Dylan


#fest ET am Montag den 07.02.2011 ET -#aha -14 ( 38 + 0 )
0 von 9 #baby geboren
---------------------------------------------------------------------------------------
#ei tinchen-26
#ei claudy-mama #kratz #blume Namen. Lucy oder Lio

#paket girly79

#blume tyler26
#blume magdalene84
#blume jessica.o1989
#blume sacht736 4. Kind KS 24/25.01.2011

#klee milkasweet81
#klee franzi-bln

#fest ET am Dienstag den 08.02.2011 ET -#aha - 15 ( 37 + 6 )
1 von 13 #baby geboren
-----------------------------------------------------------------------------------------
#ei jeanette1212
#ei andrea2703
#ei bepfi
#ei opelox
#ei truedream

#blume thelfamily
#blume mamivonsarah #bla sina severine, geb. am 16.01.2011, 50 cm, 2985 g, KU 34 cm, spontan bei 36+5
#blume flipsa
#blume angeldragon
#blume saku

#klee simonehil
#klee juliap88
#klee timea2703
#klee insto76
#klee beccy75 5.kind (KS am 27.01.2011)


#fest ET am Mittwoch den 09.02.2011 ET -#aha -16 ( 37 + 5 )
0 von 16 #baby geboren
-----------------------------------------------------------------------------------------
#ei mila283
#ei mandyd80
#ei kavita1975
#ei tanja1408
#ei miamusica

#paket schmusegizmo 3. Kind

#blume moerchen2010 #bla Sophie
#blume amingo 4.kind
#blume paulchenmc
#blume sako227
#blume misshancock2010 #bla Emma
#blume shes-a-dreamer #bla Emilia

#klee kasw1981
#klee galway
#klee babyboom2011
#klee woman222
#klee caraya


#fest ET am Donnerstag den 10.02.2011 ET -#aha -17 ( 37 + 4 )
0 von 6 #baby geboren
--------------------------------------------------------------------------------------------
#ei#ei schnecke723 #kratz#klee#blume
#ei cubana

#blume sunflower1309 2.Kind
#blume anni-bocki

#klee katha79
#klee rockwallaby
#klee sueundmason2011, #bla Mason Damion


#fest ET am Freitag den 11.02.2011 ET -#aha -18 ( 37 + 3 )
0 von 15 #baby geboren
--------------------------------------------------------------------------------------
#ei elektra
#ei steffimaus88
#ei sabi265, 2. Kind

#paket stephka

#blume kharu
#blume mia-alica
#blume kathrinsche1 #bla Hannah
#blume roktowngirl 2.kind

#klee kleinerstern
#klee -anni84-
#klee chiara2704 3.kind #bla Edgar-James
#klee mausibs22 #bla Luca-Elias
#klee stine1979
#klee anni2005 #bla Marten (KS 11.2)
#klee madl

#fest ET am Samstag den 12.02.2011 ET -#aha -19 ( 37 + 2 )
0 von 10 #baby geboren
----------------------------------------------------------------------------------------
#ei lupinea
#ei steffi1208 3.kind

#klee lucy76 2.Kind
#klee eisifamily
#klee melle219 #bla Moritz Joel
#klee perle2o1o
#klee duftrose
#klee 440hz
#klee loli1985
#klee janine240879 2.kind


#fest ET am Sonntag den 13.02.2011 ET -#aha -20 ( 37 + 1 )
0 von 5 #baby geboren
----------------------------------------------------------------------------------------
#ei taffy31881

#blume missanjachen
#blume jessica240781 #bla Lara Charlott (KS 31.01.2011)
#blume dieconny

#klee yilwyna
#klee carmen83 #bla Luca (KS 01.02.2011), 2. Kind
#klee yenofa
#klee scheinengal


#fest ET am Montag den 14.02.2011 ET -#aha -21 ( 37 + 0 )
0 von 15 #baby geboren
---------------------------------------------------------------------------------------
#ei nasinello78 4.kind #kratz#klee
#ei immacolatina83
#ei daemk
#ei wuenschdirgutes 3.kind
#ei danitizia
#ei puenktchen006

#paket leandra80

#blume fabel
#blume 2008-04 3.kind
#blume gashen
#blume pummeluff2

#klee annib24
#klee stern33chen #bla Alexander
#klee krezipa 2.Kind
#klee sanella.muc
#klee jeylie


#fest ET am Dienstag den 15.02.2011 ET -#aha -22 ( 36 + 6 )
1 von 14 #baby geboren
------------------------------------------------------------------------------------------
#baby#klee 77elch

#blume filou28
#blume chez11
#blume spiritsun77
#blume cocopet
#blume bremerlottchen
#blume fistik #bla Minel (KS)

#klee connie36 3. kind (KS 25.01.2011?)
#klee sandra0502
#klee sama0505 2.kind
#klee kerstinkk
#klee letti22
#klee ajna (KS 10.02.2011)


#fest ET am Mittwoch den 16.02.2011 ET -#aha -23 ( 36 + 5 )
0 von 12 #baby geboren
-----------------------------------------------------------------------------------------
#ei sophia2011 #kratz #blume
#ei summi86
#ei sylvia9.2.78 #kratz#klee

#blume blaugiraffe
#blume katrin-ma
#blume minikruemelchen25

#klee emeliestb #bla Matteo
#klee almostmama
#klee schwesterannika
#klee lolo910

#klee#blume michu


#fest ET am Donnerstag den 17.02.2011 ET -#aha -24 ( 36 + 4 )
0 von 15 #baby geboren
---------------------------------------------------------------------------------------------
#ei gojack
#ei frosty71 #kratz#klee

#blume nadine-tom
#blume under30
#blume tini585
#blume stellasandra
#blume futzemann2003
#blume nadine-tom (KS 04.02.2011)
#blume futzemann2003 (KS am 03.02.2011)

#klee kleinesg
#klee maus151
#klee erdbeer-hase #bla David Jason
#klee baby-24 3.kind #bla Erik Max
#klee shine-on2010
#klee sheenaromone
#klee jensch
#klee nadine1013


#fest ET am Freitag den 18.02.2011 ET -#aha -25 ( 36 + 3 )
0 von 10 #baby geboren
----------------------------------------------------------------------------------------

#ei yvonneh1983
#ei mariechen71

#paket stinebiene

#blume make77
#blume yvonneh1983
#blume balou1234

#klee ansa.
#klee kleenenachti
#klee conci84 2.kind
#klee zess

#fest ET am Samstag den 19.02.2011 ET -#aha -26 ( 36 + 2 )
0 von 13 #baby geboren
-----------------------------------------------------------------------------------------
#ei lillyundgismo 5.kind
#ei kitti27
#ei jb131007

#blume sweetlady0020
#blume#blume mascha80
#blume 5kids.
#blume mrsprice
#blume jb131007
#blume jb131007

#klee -.jacky.-
#klee oskaya
#klee verheiratet22 #bla Ben (KS am 11.02.2011)
#klee mh1808
#klee yvonni27 #bla Tommy


#fest ET am Sonntag den 20.02.2011 ET - #aha- 27 ( 36 + 1 )
0 von 15 #baby geboren
------------------------------------------------------------------------------------------
#ei stinchen1981 #kratz#blume
#ei rimaddy
#ei trinyty
#ei shiewa2003

#paket elagandy

#blume bernina
#blume eve2004
#blume weise-hexe

#klee berlin02
#klee lori81
#klee mamuquai
#klee mat1979
#klee kleinezitrone

klee und #blume bine129 KS am 01.02.2011, #bla Lennard, #bla Fiona, KS am 01.02.2011


#fest ET am Montag den 21.02.2011 ET -#aha -28 ( 36 + 0 )
0 von 13 #baby geboren
-----------------------------------------------------------------------------------------
#ei havin1984 #kratz#klee Kaan
#ei lieselotte.sockenlos

#paket tweety83

#blume ullilein26 2.kind
#blume perle2011
#blume pusteblume.0505
#blume miriamk24 2. Kind
#blume#blume#klee stephanie1987

#klee lilo73 4.Kind
#klee#klee jurbs.
#klee monstercat

#fest ET am Dienstag den 22.02.2011 ET - #aha -29 ( 35 + 6 )
3 von 16 #baby geboren
-----------------------------------------------------------------------------------------
#baby#blume fifi85 #bla Isabel Sophie
#baby#baby #klee#klee inlove83 #bla Leon und Noah

#ei petra2304
#ei zwillingsmam21
#ei dropsi
#ei#ei wwek
#ei laraalice #kratz #blume
#ei sweetfrog

#blume leohexe

#blume#klee pfefferminztee (KS?)

#klee zigeunerlein
#klee bussi-09
#klee luzibaby 3.kind (KS?)


#fest ET am Mittwoch den 23.02.2011 ET -#aha -30 ( 35 + 5 )
0 von 9 #baby geboren
-----------------------------------------------------------------------------------------
#ei jaltina 2.kind
#ei jaltina
#ei silviaarco #kratz #blume
#ei littelis23 #kratz #blume "Josephine"
#ei sputnik79

#blume susi210484 Leni
#blume sylterengel

#klee anni2005 #bla Marten
#klee schnaddel79

#fest ET am Donnerstag den 24.02.2011 ET -#aha - 31 ( 35 + 4 )
0 von 11 #baby geboren
-------------------------------------------------------------------------------------------
#ei van4
#ei manimaus21
#ei mausohreule

#blume sara211
#blume amalia81
#blume diana1271 (KS 11,2-16,2)

#klee nicce1 (KS eig.ET 13.3)
#klee kaa86
#klee eurasia
#klee silky21
#klee phoenix1985
#klee moni-77
#klee mitbewohner-im-bauch
#klee kugelmama82 #bla Max


#fest ET am Freitag den 25.02.2011 ET -#aha -32 ( 35 + 3 )
0 von 9 #baby geboren
---------------------------------------------------------------------------------------
#klee steffilein2

#blume himmelblau85
#blume vici23
#blume nusstoertchen
#blume kleine1983 #bla Marlene Hannah
#blume sacoma KS am 11.02.11

#klee kattia82
#klee josephine2002
#klee ivf2008
#klee amidala00 #bla Simon oder Jonas
#klee kleine-kirsche


#fest ET am Samstag den 26.02.2011 ET -#aha -33 ( 35 + 2 )
0 von 10 #baby geboren
----------------------------------------------------------------------------------------
#ei wutz14
#ei carrie1 #kratz#klee
#ei bsg17

#blume s.sonnenaufgang
#blume dorii79
#blume xcv3
#blume littlerose84 #bla Tabea, 3. Kind

#klee#klee hustinetenmaus24
#klee danny0708
#klee winterbine #blaTimo Robin (KS 14.02.2011)


#fest ET am Sonntag den 27.02.2011 ET -#aha -34 ( 35 + 1 )
0 von 9 #baby geboren
----------------------------------------------------------------------------------------
#ei amelo08
#ei#ei gretel01 kind 4+5
#ei leonidas 2.kind

#blume sweetlilly70
#blume snecke75
#blume siromi

#klee sookee
#klee jamiejulienjonah 4.kind
#klee trottola


#fest ET am Montag den 28.02.2011 ET -#aha -35 ( 35 + 0 )
0 von 13 #baby geboren
----------------------------------------------------------------------------------------
#ei -frosch- #kratz#blume
#ei jusina

#blume flia
#blume anisa25
#blume juljana 6.Kind #bla Jolina Lynn
#blume lilly0102 3.Kind

#klee dani-77
#klee sunny22.09.80
#klee steffi-29
#klee bree81
#klee melanie102030
#klee metalbraut88
#klee telebussi
#klee laurijane, bla Jason-Joel, 7. Kind

Beitrag von tekkna 24.01.11 - 17:24 Uhr

So seit heute Mittag ist es amtlich!!!!

Mein ET ist der 05.02 bekomme jetzt aber am Donnerstag 27.01 unseren kleinen Racker Bastian per Kaiserschnitt geholt.

Lg Tekkna :-p

Beitrag von sandrausascha 25.01.11 - 09:42 Uhr

huhu,

trag ich nach. dann wünsch ich dir eine schöne restkugelzeit und viel glück für geburt.

lg
sandra