ஐFebruar 2011 ET-Liste vom ஐ 30.05.10 ஐ5 Babiesஐ 0 Babies geoutetஐ

  • (1) 30.05.10 - 07:48

   ஐFebruar 2011 ET-Liste vom ஐ 30.05.10 ஐ5 Babiesஐ 0 Babies geoutetஐ


   Hallo liebe Februar-Mamis,

   Ich freue mich auch bis zum ET begleiten zu dürfen!

   Ich hoffe es werden ganz viele Februar - Mamis. Und drücke fest alle Daumen.

   Ich habe 2 kleine Söhne! Alexander und Nick sind 19 Monate auseinander!

   unser 3ter Krümel kommt im Dezember zur Welt#baby


   Euch allen wünsche ich ein schöne Schwangerschaft!

   Hier kommt eure letzte Februar Liste:

   Bitte gebt mir Euren Entbindungstermin (ET) als „Antwort“ auf die Liste

   Ihr könnt mir über diesen Theard eine Vermutung des Geschlechts mitteilen oder ob Ihr euch generell überraschen lassen wollt.

   Auch könnt Ihr Eure Namensfavoriten angeben!


   Ich hoffe es werden ganz viele Februar - Mamis. Und drücke fest alle Daumen.

   Dies hier ist nicht die Geburtsliste von Urbia, sondern eine „forumsinterne“ Liste.
   Die offizielle Urbia ET Liste findet ihr hier http://mein.urbia.de/people/mothers

   Liebe Grüße,

   Tina + Alexander *25.05.2008 + Nick *18.12.2009 + Krümelchen Inside

   ***************************
   *...................................................*
   *................Februar Bus: ............... *
   *....................................................*
   *****OO**********OO********

   wenn ihr eure Babies entbunden habt Antwortet bitte auf diese Liste, oder schreibt mir über meine VK!

   Ich brauche folgende Daten von euch:

   Geschlecht, Größe, Gewicht, Kopfumfang

   Name Geburtstag und den eigentlichen ET

   Spontan Geburt oder Kaiserschnitt

   in welcher SSW ihr entbunden habt


   Neuigkeiten seit der letzten Liste:
   --------------------
   neu dabei sind

   franzi-bln

   neue Outings


   -------------------------------------------------------
   aktueller Stand:
   -------------------------------------------------------
   0 #ei#ei Zwillingsmamas
   0 #paket Mamas, die die Überraschung lieben - oder es nicht verraten
   0 #klee Jungs und 0 Mamas, die auf Junge tippen
   0 #blume Mädchen und 0 Mamas, die auf Mädchen tippen
   6 #ei noch nicht geoutete
   gesamt: 6 #baby´s und 6 #schwanger´e
   0 Outings
   davon geboren: 0 #baby´s
   #baby#klee 0 #baby#blume 0
   -------------------------------------------------------
   #kerzeMama mussten uns leider wieder mit #stern im #herzlich verlassen #kerze
   -------------------------------------------------------
   bibimond 5te ssw

   #baby#schrei Unsere bereits geborenen Babies #schrei #baby


   #blume geplante Kaiserschnitte und Einleitungen: #klee
   -----------------------------------------------------------------------------------   #fest 2 ET am Dienstag den 01.02.2011 ET -#aha -246 ( 4 + 5 )
   --------------------------------------------------------------------------------------------
   #ei bluemel77
   #ei viki30

   #fest 3 ET am Mittwoch den 02.02.2011 ET -#aha -247 ( 4 + 4 )
   --------------------------------------------------------------------------------------------
   #ei ozean55
   #ei chrissytiane
   #ei franzi-bln

   #fest 1 ET am Donnerstag den 03.02.2011 ET -#aha -248 ( 4 + 3 )
   --------------------------------------------------------------------------------------------
   #ei lovely-angel85


   #fest ET am Freitag den 04.02.2011 ET -#aha -249 ( 4 + 2 )
   ---------------------------------------------------------------------------------------
   #fest ET am Samstag den 05.02.2011 ET -#aha -250 ( 4 + 1 )
   ------------------------------------------------------------------------------------------
   #fest ET am Sonntag den 06.02.2011 ET -#aha -251 ( 4 + 0 )
   -----------------------------------------------------------------------------------------   #fest ET am Montag den 07.02.2011 ET -#aha -252 ( 3 + 6 )
   ---------------------------------------------------------------------------------------   #fest ET am Dienstag den 08.02.2011 ET -#aha -253 ( 3 + 5 )
   -----------------------------------------------------------------------------------------   #fest ET am Mittwoch den 09.02.2011 ET -#aha -254 ( 3 + 4 )
   -----------------------------------------------------------------------------------------   #fest ET am Donnerstag den 10.02.2011 ET -#aha -255 ( 3 + 3 )
   --------------------------------------------------------------------------------------------   #fest ET am Freitag den 11.02.2011 ET -#aha -256 ( 3 + 2 )
   --------------------------------------------------------------------------------------   #fest ET am Samstag den 12.02.2011 ET -#aha -257 ( 3 + 1 )
   ----------------------------------------------------------------------------------------   #fest ET am Sonntag den 13.02.2011 ET -#aha -258 ( 3 + 0 )
   ----------------------------------------------------------------------------------------   #fest ET am Montag den 14.02.2011 ET -#aha -259 ( 2 + 6 )
   ---------------------------------------------------------------------------------------   #fest ET am Dienstag den 15.02.2011 ET -#aha -260 ( 2 + 5 )
   ------------------------------------------------------------------------------------------   #fest ET am Mittwoch den 16.02.2011 ET -#aha -261 ( 2 + 4 )
   -----------------------------------------------------------------------------------------   #fest ET am Donnerstag den 17.02.2011 ET -#aha -262 ( 2 + 3 )
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   #fest ET am Freitag den 18.02.2011 ET -#aha -263 ( 2 + 2 )
   ----------------------------------------------------------------------------------------   #fest ET am Samstag den 19.02.2011 ET -#aha -264 ( 2 + 1 )
   -----------------------------------------------------------------------------------------   #fest ET am Sonntag den 20.02.2011 ET - #aha-265 ( 2 + 0 )
   ------------------------------------------------------------------------------------------   #fest ET am Montag den 21.02.2011 ET -#aha -266 ( 1 + 6 )
   -----------------------------------------------------------------------------------------   #fest ET am Dienstag den 22.02.2011 ET - #aha-267 ( 1 + 5 )
   -----------------------------------------------------------------------------------------   #fest ET am Mittwoch den 23.02.2011 ET -#aha -268 ( 1 + 4 )
   -----------------------------------------------------------------------------------------   #fest ET am Donnerstag den 24.02.2011 ET -#aha -269 ( 1 + 3 )
   -------------------------------------------------------------------------------------------   #fest ET am Freitag den 25.02.2011 ET -#aha -270 ( 1 + 2 )
   ---------------------------------------------------------------------------------------   #fest ET am Samstag den 26.02.2011 ET -#aha -271 ( 1 + 1 )
   ----------------------------------------------------------------------------------------   #fest ET am Sonntag den 27.02.2011 ET -#aha -272 ( 1 + 0 )
   ----------------------------------------------------------------------------------------   #fest ET am Montag den 28.02.2011 ET -#aha -273 ( 0 + 6 )
   ----------------------------------------------------------------------------------------

Top Diskussionen anzeigen